Tvrtka TP Strojevi d.o.o. bavi se proizvodnjom strojeva za obradu metala i strojnom obradom metala prema zahtjevima
kupca. Cilj tvrtke je isporučivati uslugu i proizvode visoke kvalitete uz konstantno kontinuirano poboljšavanje.

VIZIJA: Dugoročni cilj tvrtke TP Strojevi d.o.o. je da svojom ponudom i pouzdanošću bude korak ispred drugih lokalnih
proizvođača te da svoju proizvodnju širi na međunarodnom tržištu - organizacija nastoji osvojiti nova tržišta kako bi ciljevi
radnika, potrošača, partnera i šire zajednice organizacije bili ostvareni.

MISIJA: Kvalitetom i pouzdanošću pri realizaciji svojih radova trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših investitora i ostalih
zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika. Poslovni uspjeh temelji
se na ispunjenju očekivanja i postizanju zadovoljstva naših kupaca (investitora) proizvodnjom kvalitetnih proizvoda koji se
koriste u prehrambenoj industriji, industriji proizvodnje alkohola i naftnih derivata. Eksterne zainteresirane strane koje
također utječu na tvrtku su dobavljači s kojima je cilj zadržati obostranu korist na temelju dugogodišnje suradnje i povjerenja.
Tvrtka TP Strojevi nastoji doprinijeti razvoju lokalne zajednice i vršiti proizvodnju koja je ekološki prihvatljiva. Zainteresirane
unutarnje strane tvrtke su zaposlenici, kojima tvrtka želi osigurati sigurno radno okruženje s mogućnošću napretka i daljnjeg
obrazovanja.

Politika upravljanja kvalitetom, zaštitom zdravlja i sigurnošću počiva i izrađena je na sljedećim postavkama:

 • Utvrđene su jasne odgovornosti za sve zaposlenike te odgovarajuća ovlaštenja i znanja za ispunjenje tih
  odgovornosti, kao i razvijanje svijesti o značaju i utjecaju njihovog rada na kvalitetu.
 • Utvrđeni su svi procesi koji se odnose na djelatnost upravljanja, osiguranja sredstava, nadzora i ostvarenja
  proizvoda i usluga.
 • Dokumentirane su i primijenjene metode koje osiguravaju djelotvorno planiranje, upravljanje i rad tih procesa te
  njihovo stalno poboljšavanje.
 • Prate se troškovi na projektima s ciljem smanjenja istih zbog loše izvedenih procesa, dajući naglasak na planiranje i
  sprječavanje, a ne otklanjanje neispravnosti.
 • Poštivanje najviših standarda i najbolje prakse industrije na području zaštite zdravlja i sigurnosti.
 • Trening i podizanje svijesti naših zaposlenika i vanjskih izvođača po pitanju provođenja sustava kvalitete
 • Kontinuirani nadzor nad opasnostima te aktivna primjena principa prevencije.
 • Korištenje sustava upravljanja koji u provedbi mjera smanjuje sve rizike po zdravlje i sigurnost.
 • Sprječavanje nesreća i profesionalnih bolesti.
 • Analiza nezgoda i nesreća na radu te poduzimanje mjera kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.
 • Najviši standardi djelovanja i brzog odziva u izvanrednim situacijama.
 • Kontinuirano poboljšanje naših znanja i vještina na svim razinama.
 • Savjetovanje i suradnja sa zaposlenicima i zainteresiranim stranama.
 • Potpuna usklađenost sa svim važećim propisima i zakonima.
 • Istraživanje i stručno djelovanje po pitanju ugradnje načela zaštite okoliša u sve radove, uz podizanje svijesti o
  potrebi očuvanja okoliša.
 • Optimizirana upotreba prirodnih resursa, gospodarenje otpadom te preventivno djelovanje radi minimiziranja
  utjecaja na okoliš naše proizvodnje te ostalih usluga.
 • Upoznavanje dobavljača i drugih poslovnih partnera s načelima zaštite okoliša te njihovo poštivanje prilikom
  međusobne suradnje.

Sve aktivnosti vođene su s namjerom postizanja zadovoljstva kupca, zaštite okoliša i zaštite zdravlja naših zaposlenika.
Aktivnosti su bazirane na osiguranju ponovljivosti visoke razine kvalitete i poštivanju rokova isporuka naših usluga, koje
uključuju strojnu obradu i ostale poslove pri proizvodnji postrojenja procesne industrije. Te aktivnosti ostvarujemo kroz
primjenu Sustava upravljanja kvalitetom, uspostavljenim i održavanim prema zahtjevu norme ISO 9001:2015. To uključuje
izbor i stalni nadzor nad dobavljačima i kooperantima, s ciljem osiguranja kvalitetnih ulaznih sirovina, proizvoda i usluga, te
nadzor nad aspektima okoliša, našim utjecajem na okoliš te povećanjem sigurnosti rada naših djelatnika.

Svi zaposlenici, sukladno svojim odgovornostima, obavezni su poduzimati radnje za postizanje ciljeva društva vezanih uz
zahtjeve sustava upravljanja opisanih u Priručniku kvalitete. Uvijek ćemo težiti postizanju punog zadovoljstva kupaca naših
proizvoda/usluga, uz održavanje pozitivne predodžbe javnosti o tvrtki. Stručno osposobljavanje naših radnika je stalni
zadatak, a uprava osigurava sve potrebne preduvjete za njegovo ostvarenje. Za kvalitetu obavljenoga posla odgovara njegov
izvršitelj, a svi radnici se zalažu da zadane poslove naprave dobro, prvi i svaki slijedeći put.

Naše usluge

Konvencionalni i CNC rabljeni strojevi za obradu metala, proizvodnja metalnih pozicija, proizvodnja i servis Adal tračnih pila.


SiteLock

Kontakt informacije

TP Strojevi d.o.o.
Braće Kavurić 12, 44000 Sisak, Hrvatska

Ured:
Škorpikova 24 (1.kat), 10000 Zagreb, Hrvatska

Proizvodni pogon:

Braće Kavurić 12, 44000 Sisak, Hrvatska

Email info@tp-machines.com
Potpune kontakt informacije